Automatizimi

Me-spo instalon dyert e automatizuara Anti-X.

Të gjitha dyert e mbrojtura, si me kapakë ashtu edhe rrëshqitëse, mund të jenë të automatizuara. Qëllimi kryesor i automatizmit është që të shmangë sforcimin nëse pesha është e tepruar ose ku nuk është i mundur përdorimi i duarve, në ambiente sterile.

Çdo lloj automatizimi duhet të llogaritet sipas peshës ose madhësisë së derës. Të gjitha automatizmat prodhohen dhe instalohen sipas normave të sigurisë me çertifikatat përkatëse.

Open chat