Dritaret

Në Me-spo është e mundur të kontaktoni për dritaret Anti-X.

Mbrojtja e një dritareje mund të bëhet me perde Anti-X, me kusht që mos të kërkohet një Eq. Pb më e madhe se 0.50 mm, me kanata ose me rrëshqitje me mbivendosjen e nevojshme ose me një panel të plotë të përshtatshëm për të jashtme.

Perdet Anti-X janë prodhuar në shumë shtresa prej gome plumbësh me veshje PVC në ekuivalente të ndryshme të plumbit (0.25 mm – 0.35 mm – 0.50 mm) dhe dimensione. Mbajtja e sospensionit dhe rrëshqitjes, lejon mbivendosjen midis fletëve.

 

Open chat