Dyert prej çeliku

Dyert prej çeliku Anti-X automatike ose manuale me një ose dy dyer rrëshqitës ose me kapakë, të realizura ne profilet pothuajse-të palosur çeliku Inox AISI 304 SB, të kompletuar me kornizën e përshtatshme dhe mbushjet për t’u pasur kujdes. Sipërfaqja përfundon me çelik të lyer.

Dera rrëshqitëse garanton, nëpërmjet futjes së një paneli të verbër, një izolim të mirë akustik dhe një barrierë të shpejtë të mjediseve operuese.

Përdorimi i çelikut inox lejon një rezistencë të konsiderueshme të derës për çdo ndikim të goditetjeve të barrelave dhe ofron me panelin e duhur një stabilitet të mirë termike.

Higjiena dhe qëndrueshmëria në kohë janë të siguruara gjithashtu edhe me larje të shpeshta të dyerve duke i bërë ato të pakapshme nga çdo agjent kimik. Panelet mund të jenë 35 mm. të verbër ose me qelq të petëzuar laminuara.

Open chat