Dyert rrëshqitëse

Dyert rrëshqitëse Anti-X Me-spo janë bërë prej druri tamburato me fletë prej Plumbi dhe të veshura në të dyja anët me laminat plastik të ngjyrës së dëshiruar.

Një shinë, e bërë nga shtresë alumini dhe me rezistencë të lartë, vepron si një pista për disa grupe, secili i përbërë nga një karrocë e dyfishtë e realizuar nga materiali i përmbledhur me një kunj qendror në çelik inox të montuar në një nyje elastike. Ndalimi i përshikimit dhe ndalimin. Prandaj, arrihet të kemi një heshtje e jashtëzakonshme dhe lehtësi e përshkimit pavarësisht nga pesha e konsiderueshme të kanatës.

Një kornizë e fortë alumini e nyjëzuar përfundon rrethimin perimetral. Një kanalizim i inkorporuar në bazën e kapakut të derës, vepron si një udhëzues për bashkuesin kundra-devijimit anti-skid, duke lënë pragun e lirë.

Sipas normave instalohen ne brendësi të dhomës duke favorizuar mbivendosjen me mbrojtjet e murit. Nëse është montuar jashtë, nevojitet që të mbrohen dyert me trashësi adeguate të plumbit.

Open chat