Ekranet e lëvizshme

Muret e lëvizshme të mbrojtjes Anti-X janë të përbërë nga një kornizë perimetrike të fortë në alumin pa ngjyre dhe panele me plumb. E veshur në të dy anët në laminat plastik. Përdoret në Sallën e Rrezeve, Mjekësia Bërthamore dhe Sallat Operatore.

Ekrane të Lëvizshme me Lartësi të Rregullueshme Kenex

Dizajni superior dhe ndërtimi e bëjnë këtë ekran modelin ideal për përdorim në një zonë të kufizuar, afër tavolinës.

Veçanërisht i përshtatshëm për Kirurgji dhe Radiologji Vaskulare.

Ekran i lëvizshëm i përbërë nga:

Kristal akrilik i zgjerueshëm në lartësi nga 115 cm. në 190 cm.

Gjerësia 70 cm.

Ekuivalenca Plumb 0,50 mm. – Crystal 1 mm.

Baza e lëvizshme.

Mbrojtja e lëvizshme e tipit vaskulare e përbërë nga kristal akrilik me kallëp prej 116 cm x 50 h dhe një dopio përparëse anti-x. E rregullueshme me bilancim të lartësisë nga 146 cm në 177 cm.

Një nga dy përparëset mund të shtrihet horizontalisht. Eq. Pb 0,50 mm.

Përparëse Anti-X Iposcopic Kenex 

E zbatueshme me anë të një mbështetjeje rrëshqitëse për tavolinat operative vaskulare me strukturë të drejtë ose të profilizuar.

Në vinil anti-X shumë shtresash, veshur me PVC te salduar. Komplete të një ose dy nyjesh të  këmbyeshëm dhe ekran superior të lëvizshëm.

Ekran i lëvizshëm i përbërë nga:

Kristal akrilik i zgjerueshëm në lartësi nga 115 cm. në 190 cm.

Gjerësia 70 cm.

Ekuivalenca Plumb 0,50 mm. – Crystal 1 mm.

Baza e lëvizshme.

Mbrojtja e lëvizshme e tipit vaskulare e përbërë nga kristal akrilik me kallëp prej 116 cm x 50 h dhe një dopio përparëse anti-x. E rregullueshme me bilancim të lartësisë nga 146 cm në 177 cm.

Një nga dy përparëset mund të shtrihet horizontalisht. Eq. Pb 0,50 mm.

Përparëse Anti-X Iposcopic Kenex 

E zbatueshme me anë të një mbështetjeje rrëshqitëse për tavolinat operative vaskulare me strukturë të drejtë ose të profilizuar.

Në vinil anti-X shumë shtresash, veshur me PVC te salduar. Komplete të një ose dy nyjesh të  këmbyeshëm dhe ekran superior të lëvizshëm.

Open chat