kabinat

Realizuar në kompensatë druri ndërthurur pllaka Plumbit, kabinat Me-spo të riveshura në të dy anët me laminat plastik të ngjyrës së dëshiruar.

Për strukturat vetë-mbështetëse të ndarjeve, përdoren shinat e ankoruara në dysheme, të tilla që të kanalizohen në pjesën e poshtme të strukturës pa dëmtuar minimalisht plumbin. Ky sistem është studiuar posaçërisht për realizimin e strukturave me përdorim të veçantë.

Dinamika e reparteve imponon që të parashikohet një lloj elasticiteti i caktuar në projektimin e hapësirave dhe kjo nuk mund të arrihet me punë murature fikse dhe të rëndë. Strukturat e parafabrikuara të mbrojtura janë, në vend të kësaj, të shpejta për t’u instaluar, të rikuperueshme dhe ridimensionale.

Me këto ndarje të posaçme është e mundur të ndërtohet, në dimensione më të ndryshme: muret e ndarjes ndërmjet pajisjeve, kabinat për zonat e komandës, muret e plota lineare dhe këndore. Fuqia, funksionaliteti dhe estetika bashkohen në harmoni.

Open chat