Kutitë për t’u futur në murë

Me Me-spo është e mundur të ndahen projekte të kutitë për t’u futur në murë Anti-X.

Mbrojtja e kutive të derivimit, oksigjenit dhe të tjera është e preferueshme që të bëhet në fazën e përgatitjes së punimeve murore me pllaka plumbi e izoluar me kartonfeltro të bitumuar.

 

Open chat