Mbrojtja Gonads dhe vezoreve

Mbrojtja Gonads dhe vezoreve Anti-X ato janë themelore. Mbrojtja e vezoreve mbron zonën gjenitale femërore. Ky komplet është në dispozicion në 3 madhësi dhe mund të përshtatet individualisht. Mbrojtja gonadike mbron zonën gjenitale mashkullore. Kufja prej gome të plumbuar, është e disponueshme në madhësitë S – M – L.

Open chat