Panelet murale

Panelet murale Me-spo për mbrojtje nga rrezatimi janë të realizuara në dopio MDF ndërvënë me fletë metalike Plumbi dhe të riveshura në të dyja anët me laminat plastik (për sallat e radiologjisë dhe sallat kirurgjikale) të ngjyrave që ju dëshironi. Kompletuar me profil alumini të nyjëzuar.

Panelet parashikojnë ankorimin e mureve me anë të shtresave të aluminit nyjëzuar. Këto profile mundësojnë mbivendosje e përsosur të shtesave falë pllakës së vogël të plumbit të përfshira brenda tyre, duke ushtruar funksionin e ankorimit dhe mbështetjes përgjatë gjithë bordures perimetrale (duke iu shmangur birimit të përbërjes) dhe duke përfunduar punën këndshëm.

 

Nxjerrja e bazës, e cila vepron si një brez i skajshëm, është plotësisht mbështjellur për të parandaluar infiltrimin e papastërtive. Pjesa e sipërme e panelit (nëse përfundon në një lartësi të caktuar) përfundon me një nxjerrje në rrëshqitje kundra pluhurit.

 

Open chat