Sistemet e mbrojtjes në radiologji

Shpirti i çdo Mbrojtësi me xham është Plumbi, i përdorur në gjendje të pastër, titulli 99,99%, në pllaka të kalibruara, të marra nga produkti i shkrirjes së parë, pra përjashtuar nga papastërtitë ose trupat e huaj, Konform me Normat e UNI 3165 – UNI 6450.

 

Fleta e plumbit, pas përgatitjes me ngjitëse të veçanta, është i pozicionuar në mes dy shtresave të drurit (ashkla për panelet dhe ekranet e paluajtshme ose tambur druri për dyert dhe strukturat vetë-mbështetës) të një spesori adeguat për të shmangur deformim dhe/ose rrëshqitjen plastike për shkak të butësisë dhe peshës.

Shpirti i çdo Mbrojtësi me xham është Plumbi, i përdorur në gjendje të pastër, titulli 99,99%, në pllaka të kalibruara, të marra nga produkti i shkrirjes së parë, pra përjashtuar nga papastërtitë ose trupat e huaj, Konform me Normat e UNI 3165 – UNI 6450.

 

Fleta e plumbit, pas përgatitjes me ngjitëse të veçanta, është i pozicionuar në mes dy shtresave të drurit (ashkla për panelet dhe ekranet e paluajtshme ose tambur druri për dyert dhe strukturat vetë-mbështetës) të një spesori adeguat për të shmangur deformim dhe/ose rrëshqitjen plastike për shkak të butësisë dhe peshës.

Përbërja shtypet olio-dinamikisht në mënyrë uniforme dhe konstante për rreth 300 atmosferë, në mënyrë që të sigurohet një trup i vetëm me dru – plumb.

 

Një seri ekskluzive e shtresave të aluminit përdoren si për të kompozuar strukturën mbështetëse për ankorimin e paneleve në mure ashtu edhe për të siguruar një punë të bërë me përsosmëri. Për sa i përket strukturave vetë-mbështetëse, përdorim profile dhe kënde të vendosura në dysheme.

Përbërja shtypet olio-dinamikisht në mënyrë uniforme dhe konstante për rreth 300 atmosferë, në mënyrë që të sigurohet një trup i vetëm me dru – plumb.

 

Një seri ekskluzive e shtresave të aluminit përdoren si për të kompozuar strukturën mbështetëse për ankorimin e paneleve në mure ashtu edhe për të siguruar një punë të bërë me përsosmëri. Për sa i përket strukturave vetë-mbështetëse, përdorim profile dhe kënde të vendosura në dysheme.

Open chat