Shenjat

Si të raportojmë një burim rrezatimi

Zona që përmban një burim rrezatimi duhet të kufizohet si zonë, rrethohet dhe shënohet. Shenjat “Rrezik Rrezatimi” janë trekëndësha në ngjyrë të verdhë me tri gjethëza dhe skaje të zeza që përputhen me standardet UNI 7545/6.

Pllakëza te vogla drejtkëndore të zbatueshme nën trekëndëshat, mbajnë mbishkrimin e identifikimit të zonës.

Shenjat dalluese te Rrezik Rrezatimi me drite të bardhë / të kuqe, mund të jenë dy llojesh: si flamur ose në mur. Drita e bardhë nxjerr në pah indikacionet e shenjuesit, ndërkohë që drita e kuqe transmeton me ndërprerje emetimin e Rrezeve X.

Open chat