Shul

Shul

Ofron Me-spo në ofertën e saj shul Anti-X.

Dritare passaferri për salla operuese me finiturë prej çelikut INOX AISI 304 ose alumini të nyjëzuar me kundrapesha të balancuara në mënyrë të përkryer si në hapje ashtu edhe në mbyllje.

Mbulesa kundra kalimit të papastërtive për sallat e operimit në çelik INOX AISI 304 me kapakë të ndërlidhura për të lejuar hapjen e kontrolluar.

Open chat