Syze Anti-X

Syzet Anti-X

Syzet Anti-X përbëhen nga një kristal plumbi, një kornizë ndërthurur me pllakë të plumbit  dhe nga një kundër-kornizë. E gjitha sëbashku duhet të jetë e përshtatshme për të parandaluar që kristali dhe pjesa tjetër e ekranit, të lejojnë që të kalojë rrezatimi.

Është shumë e rëndësishme që të zgjedhësh me kujdes pozicionin dhe formatin e Syzeve në mënyrë që vetrata të ofrojë shikueshmëri maksimale.

Ekuivalenti plumb është i garantuar brenda vlerës së mesme të voltazhit të tubit radiogjenik 60/150 kV, dhe transparenca është e ngjashme me atë të xhamave normale

Open chat