Tavanet

Tavanet

Është e mundur që të përdoren aftësitë e Me-spo për ndërtimin e tavanet Anti-X.

Ku nuk është e mundur shtrimi i pllakave të plumbit në dyshemetë e ashpra të ambientit të përkatës, mbrojtja duhet të realizohet me vendosjen e paneleve të plumbuar në një  tra të pozicionuar mirë me punimet murore.

Duhet të kihet kujdes që aplikimi i mbrojtjes të mos interferojë me impiantet teknike të avionëve. Punimi estetik mund të jetë i dukshëm (i ngjashëm me panelet e murit) ose e ashpër nëse tavani mbulohet nga një tavan i varur.

Open chat